24 konstnärer och 24 verk. Konstkalendern är en jurybedömd utställning som arrangeras i samarbete mellan Swedavia, Resurscentrum för konst Norrbotten och Konstnärer i Norrbotten KiN. Läs mer och se alla verk >>