Mariann Tarkkonen
“Självgodhetens ansikte” av Mariann Tarkkonen från KiN:s jubileumsutställning

Hands Off – jubileumsutställning på turné
År 2020 var det 25 år sedan föreningen Konstnärer i Norrbotten bildades. Med anledning av jubiléet skapade föreningens medlemmar en samlingsutställning, som visades på tre platser i länet. Ur inbjudan:

“Den fria konstens ställning är under attack från krafter som önskar begränsa rätten att uttrycka sig fritt. (….) Tänk fritt, tänk brett, ta ställning, kommentera, fundera, visa oro, visa ilska, provocera, visa passion, visa glädje, gestalta det vackra, hylla det fula!”

Första visningsplats var Kiruna konstgille där jubileumsutställningen Hands Off öppnade den 9 maj och fanns fram till 29 maj. Utställningen visades sedan i Norrbottens museum i Luleå 24 juni-30 augusti och i Piteå konsthall 14 november-3 januari. Se utställningskatalogen KiN 25 år (pdf) >>

2015 firade KiN 20 år med en jurybedömd jubileumsutställning, som visades i Rovaniemis konsthall Korundi. Se utställningskatalogen KiN 20 år (pdf) >>

Om KiN – Konstnärer i Norrbotten
Styrelse 2020-2021
Ulrika Weinzordförande
Katarina Nilssonsekreterare
Urban Wikbergkassör
LilMarie Mellbergledamot
Anders Lindmark, ledamot

KiN är en förening som organiserar yrkesverksamma konstnärer i Norrbotten.Vi är för närvarande 86 medlemmar. Våra medlemmar arbetar med olika former av konstnärligt arbete såsom måleri, skulptur, textil, fotografi, konsthantverk, videokonst m.m.

KiN arbetar för att stärka bildkonstens ställning i norrbotten genom att förbättra samverkan mellan enskilda konstnärer, institutioner, offentlig sektor och näringsliv. KiN vill verka för att bild- och formkonstnärernas speciella yrkeskunskaper tas tillvara och förmedla kunskap till allmänheten om att konstnärernas arbete genererar ytterligare arbetstillfällen som t.ex. konstpedagoger, konsthallspersonal, konstkritiker m.fl.

KiN vill tillvarata, utveckla och marknadsföra den konstnärliga kompetensen och därmed profilera länet, nationellt och internationellt. KiN vill verka för att öka och möjliggöra tillblivelsen av fler konstnärliga projekt.

KiN vill synliggöra den norrbottniska konsten och genomför därför olika projekt och arrangemang. Vi vill att den konstintresserade publiken i Norrbotten ska få många tillfällen att se den konst som produceras här och nu.

Vi vill sprida information om att KiN kan fungera som förmedlare och konsult när det gäller alla tänkbara typer av konstnärliga uppdrag. Genom kontakten med våra medlemmar kan vi lätt hjälpa till att hitta den konstnär som skulle passa för det aktuella jobbet. Det kan gälla allt från ett offentligt utsmyckningsuppdrag till inköp av företagspresenter.

KiNs stadgar ( pdf ) >>