Vill du bli medlem i KiN?
Nya medlemmar antas löpande. Medlemskap i föreningen söks skriftligen med den ansökningsblankett som du finner här nedan. Du kan även få den hemskickad om du kontaktar oss. Vi bedömer yrkesverksamhet, kvalitet och inriktning.

Ansökningblankett (pdf) >>
KiNs stadgar (pdf) >>