Medlemsansökan till Konstnärer i Norrbotten
Du lämnar in din ansökan digitalt med det här formuläret. Ansökan prövas löpande vid KiN:s styrelsemöten och svar meddelas inom två veckor. För 2023 är följande datum för styrelsemöten planerade: 25 april, 6 juni, 14 augusti och 3 oktober. Medlemsavgiften är 250 kr/år (2023).

För medlemskap i KiN krävs att du är yrkesverksam konstnär och har varit aktiv de senaste fem åren. Om du har examen från konstnärlig utbildning, behöver du endast uppfylla femårskravet för att antas som medlem. Övriga sökande beskriver sin konstnärliga yrkesverksamhet utifrån en kombination av minst fem av nedanstående kriterier, varav den första “Separatutställning” väger tyngst. I de fall då din konstinriktning kräver annan typ av exponering och separatutställningar därför ej förekommer, görs annan bedömning. Utöver dessa meriter bedöms konstnärlig kvalitet och inriktning genom digitala arbetsprov, som du laddar upp i ansökan. Du lämnar högst fem (5) arbetsprov formaten jpg, tiff eller pdf. Proverna får tillsammans inte överstiga 8 MB.

KiN använder uppgifterna i enlighet med Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council (GDPR). Genom att fylla i och skicka in denna digitala ansökan godkänner du att KiN hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

KiN ser helst att du använder det digitala formuläret nedan. Om du väljer att ladda ner ansökningsblanketten och skicka din ansökan med post, fakturerar KiN en administrativ avgift på 100 kr.
Ansökningsblankett (pdf) >>
KiNs stadgar ( pdf ) >>

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  Här laddar du upp bilder på dina arbetsprov. Det får vara högst fem arbetsprov i formaten jpg, tiff eller pdf. Proverna får tillsammans inte överstiga 8 MB.