Konstnärer i Norrbotten KiN
KiN är en förening som organiserar yrkesverksamma konstnärer i Norrbotten. Vi är för närvarande fler än hundra medlemmar. Våra medlemmar arbetar med olika former av konstnärligt arbete såsom måleri, skulptur, textil, fotografi, konsthantverk och videokonst.

KiN arbetar för att stärka bildkonstens ställning i Norrbotten genom att förbättra samverkan mellan enskilda konstnärer, institutioner, offentlig sektor och näringsliv. KiN vill verka för att bild- och formkonstnärernas speciella yrkeskunskaper tas tillvara och förmedla kunskap till allmänheten om att konstnärernas arbete genererar ytterligare arbetstillfällen som t.ex. konstpedagoger, konsthallspersonal, konstkritiker m.fl.

KiN vill tillvarata, utveckla och marknadsföra den konstnärliga kompetensen och därmed profilera länet, nationellt och internationellt. KiN vill verka för att öka och möjliggöra tillblivelsen av fler konstnärliga projekt.

KiN vill synliggöra den norrbottniska konsten och genomför därför olika projekt och arrangemang. Vi vill att den konstintresserade publiken i Norrbotten ska få många tillfällen att se den konst som produceras här och nu.

Vi vill sprida information om att KiN kan fungera som förmedlare och konsult när det gäller alla tänkbara typer av konstnärliga uppdrag. Genom kontakten med våra medlemmar kan vi lätt hjälpa till att hitta den konstnär som skulle passa för det aktuella jobbet. Det kan gälla allt från ett offentligt utsmyckningsuppdrag till inköp av företagspresenter.

KiNs stadgar ( pdf ) >>

Styrelse 2023-2024
Benny Englund, ordförande
Anders Lindmark, sekreterare
Åsa Nilsson, kassör
Katarina Nilsson, ledamot
Anna Almqvist, ledamot
Anders Marklund, suppleant

Kontakt
Konstnärer i Norrbotten
c/o Kronan H5
974 42 Luleå
e-post: info@k-i-n.se