Gå på utställning!
KiN:s medlemmar är aktiva konstnärer och konsthantverkare som regelbundet visar sina verk i utställningar, erbjuder kurser och bjuder in till föreläsningar. Kalendariet kommer att fyllas på efter hand med aktiviteter, öppna för allmänheten. Välkommen att delta!